Tokboard

JOIN THE DISCORD!

Freak (feat. REI AMI) by Sub Urban

Last Updated 7/25/2021

Freak (feat. REI AMI) by Sub Urban is a popular TikTok sound which has received over 3,373,119,092 plays.

View this sound on TikTok

Hashtags

 • #dance
 • #dúo
 • #greenscreen
 • #dueto
 • #хочуврек
 • #readysetgo
 • #bts
 • #funny
 • #charlidamelio
 • #pov
 • #anime
 • #makeup
 • #coupledup
 • #like
 • #perfectasiam
 • #destacame
 • #freak
 • #whatsyourpower
 • #rockincollege
 • #baile

Top Countries

 • US
 • RU
 • MX
 • GB
 • FR
 • BE
 • BR
 • ES
 • PH
 • CO
 • UA
 • CA
 • ZA
 • IT
 • AU
 • TH